Nhà hàng

THỰC ĐƠN DÀNH CHO KHÁCH ĐOÀN – NHÀ HÀNG ĐẢO HÒN MIỄU

Tôm Sú Hấp, Mực Cơm Chiên Mắm, Thịt Kho Trứng, Đậu Hủ Sốt Cà, Trứng Cuộn, Rau Xào Dầu Hào, Cà Tím Mỡ Hành, Canh Rau Nấu Thịt, Cơm Trắng, Trái Cây, Trà Đá, Tôm Cháy Tỏi, Cá Chiên Sốt Cà, Thịt Kho Tộ, Chả Cá Sốt Cà

Tôm Sú Hấp, Mực Cơm Chiên Mắm, Thịt Kho Trứng, Đậu Hủ Sốt Cà, Trứng Cuộn, Rau Xào Dầu Hào, Cà Tím Mỡ Hành, Canh Rau Nấu Thịt, Cơm Trắng, Trái Cây, Trà Đá, Tôm Cháy Tỏi, Cá Chiên Sốt Cà, Thịt Kho Tộ, Chả Cá Sốt Cà

Tôm Sú Hấp, Mực Cơm Chiên Mắm, Thịt Kho Trứng, Đậu Hủ Sốt Cà, Trứng Cuộn, Rau Xào Dầu Hào, Cà Tím Mỡ Hành, Canh Rau Nấu Thịt, Cơm Trắng, Trái Cây, Trà Đá, Tôm Cháy Tỏi, Cá Chiên Sốt Cà, Thịt Kho Tộ, Chả Cá Sốt Cà

Tôm Sú Hấp, Mực Cơm Chiên Mắm, Thịt Kho Trứng, Đậu Hủ Sốt Cà, Trứng Cuộn, Rau Xào Dầu Hào, Cà Tím Mỡ Hành, Canh Rau Nấu Thịt, Cơm Trắng, Trái Cây, Trà Đá, Tôm Cháy Tỏi, Cá Chiên Sốt Cà, Thịt Kho Tộ, Chả Cá Sốt Cà

Tôm Sú Hấp, Mực Cơm Chiên Mắm, Thịt Kho Trứng, Đậu Hủ Sốt Cà, Trứng Cuộn, Rau Xào Dầu Hào, Cà Tím Mỡ Hành, Canh Rau Nấu Thịt, Cơm Trắng, Trái Cây, Trà Đá, Tôm Cháy Tỏi, Cá Chiên Sốt Cà, Thịt Kho Tộ, Chả Cá Sốt Cà

Tôm Sú Hấp, Mực Cơm Chiên Mắm, Thịt Kho Trứng, Đậu Hủ Sốt Cà, Trứng Cuộn, Rau Xào Dầu Hào, Cà Tím Mỡ Hành, Canh Rau Nấu Thịt, Cơm Trắng, Trái Cây, Trà Đá, Tôm Cháy Tỏi, Cá Chiên Sốt Cà, Thịt Kho Tộ, Chả Cá Sốt Cà

Tôm Sú Hấp, Mực Cơm Chiên Mắm, Thịt Kho Trứng, Đậu Hủ Sốt Cà, Trứng Cuộn, Rau Xào Dầu Hào, Cà Tím Mỡ Hành, Canh Rau Nấu Thịt, Cơm Trắng, Trái Cây, Trà Đá, Tôm Cháy Tỏi, Cá Chiên Sốt Cà, Thịt Kho Tộ, Chả Cá Sốt Cà


THỰC ĐƠN KHÁCH TRUNG QUỐC

Tôm Sú Hấp, Mực Cơm Chiên Mắm, Thịt Kho Trứng, Đậu Hủ Sốt Cà, Trứng Cuộn, Rau Xào Dầu Hào, Cà Tím Mỡ Hành, Canh Rau Nấu Thịt, Cơm Trắng, Trái Cây, Trà Đá, Tôm Cháy Tỏi, Cá Chiên Sốt Cà, Thịt Kho Tộ, Chả Cá Sốt Cà

Tôm Sú Hấp, Mực Cơm Chiên Mắm, Thịt Kho Trứng, Đậu Hủ Sốt Cà, Trứng Cuộn, Rau Xào Dầu Hào, Cà Tím Mỡ Hành, Canh Rau Nấu Thịt, Cơm Trắng, Trái Cây, Trà Đá, Tôm Cháy Tỏi, Cá Chiên Sốt Cà, Thịt Kho Tộ, Chả Cá Sốt Cà