Khách sạn 4 sao
Alana Nha Trang

Địa chỉ: 07 Trần Quang Khải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

TƯ VẤN DỊCH VỤ: +84 903.223.235

Liberty Central Nha Trang

Địa chỉ: 7 - 9 Biệt Thự, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

TƯ VẤN DỊCH VỤ: +84 903.223.235

Rosaka Nha Trang

Địa chỉ: 107A Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

TƯ VẤN DỊCH VỤ: +84 903.223.235

StarCity Nha Trang

Địa chỉ: 72 - 74 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

TƯ VẤN DỊCH VỤ: +84 903.223.235

Novotel Nha Trang

Địa chỉ: 50 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

TƯ VẤN DỊCH VỤ: +84 903.223.235