Khách sạn 3 sao
Edele Nha Trang

Địa chỉ: 61 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

TƯ VẤN DỊCH VỤ: +84 903.223.235

REGALIA Nha Trang

Địa chỉ: 98 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà, Việt Nam

TƯ VẤN DỊCH VỤ: +84 903.223.235

 

Majestic Star

Địa chỉ: 96B5 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

TƯ VẤN DỊCH VỤ: +84 903.223.235

Soho Nha Trang

Địa chỉ: 90 - 92 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

TƯ VẤN DỊCH VỤ: +84 903.223.235

Majestic Nha Trang

Địa chỉ: 90 - 92 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

TƯ VẤN DỊCH VỤ: +84 903.223.235